ΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ! ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΛΛΗΚΑ, ΟΜΗΡΟΥ! Χαιρετίζει η Τουρκία... Δόλωμα "Αμμοχώστου" στα σκαριά

ΣΠΑΕΙ
0
Σε πλήρη και ταχύτατη εξέλιξη το "Σχέδιο Ανάν 2" στην μαρτυρική Κύπρο, με τις εντατικές και προδιαγεγραμμένες, δομημένες διαπραγματεύσεις επί προκαταβολικού πλαισίου (Ανακοινωθέν), που ξεκινούν πλέον άμεσα μετά και την σημερινή συνάντηση Αναστασιάδη με τον Κατοχικό Έρογλου,
με κίνδυνο να παρασύρουν εν μέσω οικονομικής Κρίσης και αδυναμίας τον Ελληνισμό σε μια νέα τραγωδία, πάνω σε μια τραγική λύση, χειρότερη της διχοτόμησης, που θα λέγεται ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ! Καθώς θα απορροφηθεί η ελευθερία, κυριαρχία, ανεξαρτησία, οικονομία και εθνογνωσία του ελεύθερου κομματιού από τον Αττίλα, που θα έχει λόγο, γνώμη και βέτο στη Συγκυβέρνηση ολόκληρου πλέον του νησιού και της ΑΟΖ του!

  Το Σχέδιο αυτό Απορρόφησης, που καθιέρωναν αρχικά οι Συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου που έθεταν Τούρκο Αντιπρόεδρο, απορρίφθηκαν στην πράξη από τον ίδιο τον Εθνάρχη Μακάριο, τον Τάσσο Παπαδόπουλο και το Δημοψήφισμα κατά του Σχεδίου Ανάν 1, που ήθελε εναλλάξ Τούρκο Πρόεδρο και επίλυση διαφορών από το ...Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο οποίο η Κύπρος δεν θα είχε δυνατότητα ανάμιξης και άρα ελπίδα δικαίωσης!ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ -
(Κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου):

"Κοινή Διακήρυξη των ηγετών των δύο κοινοτήτων 11/02/2014

Οι δυο ηγέτες είχαν την πρώτη τους συνάντηση σήμερα υπό την αιγίδα της αποστολής των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα και οι δυο ηγέτες συμφώνησαν στα ακόλουθα:

1. Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και η παράτασή της θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι η διευθέτηση θα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και πρωτίστως θα επωφελούνται οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι. Η διευθέτηση χαρακτηρίζεται από σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, καθώς και στη ξεχωριστή ταυτότητα και την ακεραιότητα αμφοτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις με τρόπο που να οδηγεί σε αποτελέσματα. Όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα. Οι ηγέτες θα έχουν ως στόχο να φθάσουν σε διευθέτηση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να πραγματοποιήσουν χωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.

3. Η διευθέτηση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα και μια και μόνη κυριαρχία, η οποία καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών δυνάμει του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και η οποία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει μια και μόνη κυπριακή ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της ενωμένης Κύπρου θα είναι ταυτόχρονα πολίτες είτε της ελληνοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας είτε της τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας. Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει, και δεν θα υποκαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο, την μια και μόνη κυπριακή ιθαγένεια.

Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και θέματα που είναι σαφώς σχετικά με τις καθορισμένες αρμοδιότητές της, θα προσδιορίζονται από το σύνταγμα. Το Ομοσπονδιακό σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τις συνιστώσες πολιτείες. Οι συνιστώσες πολιτείες θα ασκούν πλήρως και οριστικά όλες τις εξουσίες τους, χωρίς παρεμβάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα παρεμβαίνουν στις νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συνιστωσών πολιτειών και οι νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτειών δεν θα παρεμβαίνουν στους ομοσπονδιακούς νόμους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα πιο πάνω θα εκδικάζεται τελεσίδικα από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο. Καμιά από τις δυο πλευρές μπορεί να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία από την άλλη.

4.Η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα προκύψει από τη λύση μετά από την έγκριση της διευθέτησης σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το Ομοσπονδιακό σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα αποτελείται από δυο συνιστώσες πολιτείες με ισότιμο καθεστώς. Η δικοινοτική, διζωνική φύση της ομοσπονδίας και οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε όλη την επικράτεια. Το Ομοσπονδιακό σύνταγμα θα αποτελεί τον ανώτατο νόμο της Χώρας και θα δεσμεύει όλες τις εξουσίες της ομοσπονδίας και των αρχών των συνιστωσών πολιτειών. Η ένωση της ομοσπονδίας ή μέρους αυτής με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή η οποιασδήποτε μορφής διχοτόμηση ή απόσχιση ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην κατάσταση πραγμάτων θα απαγορεύεται.

5. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αρχή πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα.

6. Οι διορισμένοι εκπρόσωποι έχουν πλήρη εξουσία να συζητούν οποιοδήποτε θέμα σε οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία, όταν κρίνεται αναγκαίο. Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων θα συναντώνται όσο συχνά κρίνεται απαραίτητο. Διατηρούν την απόλυτη εξουσία λήψης αποφάσεων. Μόνο μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να τεθεί σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιασδήποτε μορφής επιδιαιτησία αποκλείεται.

7. Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφύγουν την απόδοση ευθυνών ή οποιαδήποτε δημόσια αρνητικά σχόλια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Είναι επίσης προσηλωμένοι στις προσπάθειες να εφαρμοστούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα παράσχουν μια δυναμική ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο".


   ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΚΟ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΚ
   Σφοδρές είναι ήδη οι αντιδράσεις από το ΔΗΚΟ και τον γιο του Τάσσου Παπαδόπουλου, από Συμμαχία Πολιτών του Γιώργου Λιλλήκα και από ΕΔΕΚ και τον Γιαννάκη Ομήρου, ενώ στηρίζουν Αναστασιάδη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ...
   Το ΣΠΑΕΙ θεωρεί ότι οι αντιδράσεις είναι σωστές και η λύση δεν μπορεί να είναι Διζωνική Ομοσπονδία που δικαιώνει και νομιμοποιεί τον Αττίλα και την Τουρκίαπου πραγματοποίησε Στρατιωτική Εισβολή και επί 40 χρόνια απόλυτη Κατοχή επί του βορείου τμήματος του νησιού μας, με 200.000 πρόσφυγες, 4.000 νεκρούς, γυναίκες βιασμένες, βόμβες ναπάλμ και εκατοντάδες μέχρι τώρα αγνοουμένους!
   Άλλωστε το γεγονός πως χαιρετίζει το Κοινό Ανακοινωθέν περιχαρής η Τουρκία, λέει πολλά, καθώς "ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε μήτε την κεφαλή του"...

    ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

   Πυκνώνουν μάλιστα οι εκτιμήσεις ότι ενδέχεται οι Τούρκοι προκειμένου να πετύχουν κάτι πολύ σημαντικότερο και να κερδίσουν διεθνείς εντυπώσεις, να ρίξουν σαν δόλωμα την επιστροφή της Αμμοχώστου, για να παρασύρουν τον "συγκινημένο" Ελληνισμό στην παγίδα αποδοχής της Απορρόφησης και να επηρεάσουν το ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα! Όπως θα σταματήσουν και οι παραβιάσεις της ελεύθερης ΑΟΖ... αφού σε λίγους μήνες, η ΑΟΖ θα περνάει αμαχητί και στα χέρια του Αττίλα....


   Δηλαδή στα λεγόμενα ΜΟΕ (Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης) θα προταθεί η Αμμόχωστος έναντι κάποιου άλλου σοβαρού ανταλλάγματος που θα απεγκλωβίζει και θα αναβαθμίζει το Ψευδοκράτος, ώστε να μας δώσουν ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, για να μας πάρουν ΟΛΟΚΛΗΡΗ τελικά την Κύπρο, μέσω της Συγκυβέρνησης και της Αντιπροεδρίας ή της εναλλάξ Προεδρίας, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε παράλυση και αδιέξοδο, για να δοθεί το πρόσχημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του "βορείου συνιστώντος Ψευδοκράτους"...

   Η δέσμευση περί "μη απόσχισης" του Κοινού Ανακοινωθέντος,είναι πραγματικά αστεία, όπως αστεία ήταν η διαβεβαίωση Κίσσινγκερ ότι δεν θα γίνει Τουρκική Εισβολή το 1974...
   Η αρχή της Αυτοδιάθεσης "συνιστώντος μάλιστα πολιτείας/κράτους" είναι υπέρτερη και ισχυρότερη οποιασδήποτε επαρχιώτικης δέσμευσης για τα μάτια των αφελών...
   Το Κοσσυφοπέδιο είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα για το πώς ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σερβία...
   Ο γάμος προηγείται πάντα του διαγυζίου...
   Και ένας από του δύο θα πληρώνει έπειτα αιωνίως διατροφή χωρίς ...επιστροφή...

   

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου (0)